Studio Tkaniny, firany i zasłony, rolety rzymskie, dekoracja okien

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

STUDIO TKANINY S.C.

dla Użytkowników strony i Klientów spółki.

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest Studio Tkaniny Spółka Cywilna, Justyna Bagińska – Stosik, Anna Trafas – Kowalczyk zwana dalej „Spółką” lub „Administratorem”, adres e-mail: biuro@studiotkaniny.pl;
 2. W niniejszej Polityce Prywatności opisano jakie Pani/Pana dane osobowe Spółka zbiera i w jaki sposób je wykorzystuje;
 3. Gdy korzysta Pani/Pan z usług Spółki, Spółka pozyskuje i gromadzi różne informacje, w tym Pani/Pana dane osobowe, w szczególności Pani/Pana imię, nazwisko, telefon i adres e-mail. Spółka pozyskuje informacje w szczególności:
 4. z przekazu ustnego i formie pisemnej bezpośrednio od Pani/Pana, za pośrednictwem osób trzecich upoważnionych przez Panią /Pana:
 5. z treści, które Pani/Pan przesyła Spółce za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub innych portali internetowych

§ 2.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Studio Tkaniny Spółka Cywilna, Justyna Bagińska – Stosik, Anna Trafas – Kowalczyk zarejestrowaną w Poznaniu przy ulicy Grochowe Łąki 7a/31, 61-752 Poznań adres e-mail: biuro@studiotkaniny.pl; oraz siedzibą z pracownią przy ul. Zbąszyńskiej 21, 60-359 w Poznaniu.
 2. Dane osobowe, o których mowa w § 1 ust. 3 Spółka pozyskuje przede wszystkim w celu rozpoczęcia świadczenia na rzecz Pana/Pani usług w zakresie działalności Spółki, w ramach  złożonego przez Panią/Pana zamówienia.
 3. Podane przez Panią/Pana dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem”;
 4. Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych;
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach bezpośrednio związanych ze świadczeniem przez Spółkę usług wskazanych w § 2 ust. 1 niniejszej Polityki na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, z których Spółka korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych (m.in. firmom świadczącym dla Spółki usługi informatyczne, firmom świadczącym dla Spółki pomoc prawną);
 7. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Pani/Pana/Państwa właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa;
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar UE);
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;
 11. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez Spółkę usług wskazanych w § 2 ust. 1 niniejszej Polityki;
 12. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane automatycznie;
 13. Spółka dba o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych. Spółka przetwarza je w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednią poufność, w tym ochronę̨ przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki Spółka zgłasza ten fakt organowi nadzorczemu;
 14. W celu wykonania swoich praw należy kontaktować się ze Spółką pod adresem e-mail:biuro@studiotkaniny.pl lub poprzez adres korespondencyjny Studio Tkaniny S.C. ul. Grochowe Łąki 7a/31, 61-752 Poznań.

§ 3.

Technologie

 1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
  1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
  2. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.
 1. W celu korzystania ze strony internetowej https://studiotkaniny.pl niezbędne jest posiadanie:
  1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet
  2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail
  3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§ 4.

Polityka „cookies”

 1. W ramach Serwisu Administrator korzysta z plików cookies;
 2. Strona może zbierać informacje w sposób automatyczny.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 5. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 10. Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony www.wszystkoociasteczkach.pl.